Vedúca skupiny, choreografka - tanečnica

Alena  " Adiva "  Slivková