Samia Gamal vo filme Ali Baba 

 Naima Akef

Tahia Carioca  

 Nagwa Fouad

 Soheir Zaki 

 Fifi Abdou

 

Samia Gamal

 

 

Naima Akef

 

Tahia Karioka

 

Nagwa Fouad

 Soheir Zaki

Soheir Zaki

 

 

Fifi Abdou